på Bolsøy aldersheim

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (s.d.)

Matrikkel
Se også Nesaplassen, Årøneset
1950: gnr. 35, Aarøneset, bnr. 3, Roligheten. Skyld: 9 øre