i Vågen, Kalsvika ytre, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (under gnr. 112)