på Kongslykkja nørdre, Dombås nørdre, Dovre

Gnr. 6, bnr. 1