på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Anlagt 1761, nedlagt 1781
Se også under Osen