i Nedre Gule, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 116)

Matrikkel
1950: gnr. 45, Gule nedre