på Torhaugen, Kalsvika ytre, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 112, bnr. 23)

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 41, Kalsvik ytre, bnr. 23, Torhaug