Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (under gnr. 112)

Matrikkel
1950: gnr. 41, Kalsvik ytre, kanskje bnr. 24, Inderhaug