på bnr. 1, Kalsvika indre, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 114)