i Gjerdet, Kalsvika ytre, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Umatrikulert plass