i Gule, Bud

Gnr. 44 (øvre) og 45 (nedre)

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 115 og 116)