på Bergset, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Matrikkel
1950: gnr. 30, Berset
Fra 1964: gnr. 103