på Ersneset, Brattvær

Gnr. 35

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune