på Løkken, Eiskrem, Aukra

Kalt «i Gjerdet»

Gnr. 21, bnr. 2