i Skrivarhamna, Vågneset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1977: Sula kommune (under gnr. 94)

Også kalt Hamna
Borgersete