i Jogarden, Gjerset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 168, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 468, bnr. 3