på Slinningen, Borgund på Sunnmøre

Gården bestod til det nittende århundre av ett bruk
1840: mnr. 109
1890: gnr. 117

I Ålesund kommune fra 1.1.1968