i Øvre Gule, Bud

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 115)

Matrikkel
1950: gnr. 44, Gule øvre