i Bolsøy kirke

Ny kirke ble innviet 1726
Revet 1907