på Rødset, Borgund på Sunnmøre

Gnr. 30

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1968: Ålesund kommune