i Krogsethagen, Borgund på Sunnmøre

Gnr. 165

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune