i Bud

Sivil tilhørighet
Egen kommune 1837–1963
Innlemmet i Fræna kommune 1.1.1964