på Engeset, Borgund på Sunnmøre

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 172, Engeseth