på Dyrset, Bremsnes

Gnr. 69

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Averøy kommune