på Ullaland, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 94, Ulleland

Skrivemåter
Ullaland (godkjent av kartverket 1970)