på Årøneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 35