på Strande, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Gnr. 38