på Nesaplassen, Årøneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Umatrikulert plass under gnr. 35