på Nyrud, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Umatrikulert plass under gnr. 33, bnr. 3