på Årøråket, Ytre Årø, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Umatrikulert plass under gnr. 33