i Årølia, Ytre Årø, Bolsøy

I Molde kommune fra 1.1.1964

Umatrikulert plass under gnr. 33