på Odden, Brattvær

Øy

Gnr. 38

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune