i Bragernes

Sivil tilhørighet
Senere i Drammen kommune

Ladested fra 1600
Kjøpstad fra 1715