på Myran, Ullaland, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Gnr. 94, bnr. 2

I Molde kommune fra 1.1.1964