på Øygarden, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Gnr. 79

Tidligere kalt Steinløysa ytre