på bnr. 1, Torhus, Bolsøy

I Molde kommune fra 1.1.1964

Gnr. 20