på Øverlia, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

1950: gnr. 75, Lien Øvre

I Molde kommune fra 1.1.1964

Skrivemåte Øverlia vedtatt 1970