i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 35 (Årøneset), bnr. 1
Utskilt 1908 som bnr. 2, Nyhagen