på Dyrkorn, Øverland, Bolsøy

Gnr. 27, bnr. 13

I Molde kommune fra 1.1.1964