i Røsberghagen, Røsberg, Bolsøy

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Under gnr. 64, bnr. 3

I Molde kommune fra 1.1.1964