i Strandhagen ytre, Strande, Bolsøy

Gnr. 38, bnr. 2

I Molde kommune fra 1.1.1964