i Hola, Strande, Bolsøy

Gnr. 38, bnr. 11

I Molde kommune fra 1.1.1964