i Skjevik, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Skevik. Skyld: 1 mark 70 øre