i Strandhagen, Strande, Bolsøy

Under gnr. 38

I Molde kommune fra 1.1.1964