i Skjevik på Kleive, Bolsøy

Gnr. 61

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld