på Røbekk kirkegård, Bolsøy

Fra 1.1.1964 i Molde kommune (se der)