i Røvik, Bolsøy

I Molde kommune fra 1.1.1964

Gnr. 14