i Røbekk kirke, Bolsøy

Formelt Bolsøy kirke

I Molde kommune fra 1.1.1964