på Sigerset, Bolsøy

Også kalt Indre Sigerset

Matrikkel
1950: gnr. 42, Sigerset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune