På Midøya

Gnr. 51, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune