på bnr. 2, Reknes, Bolsøy

Gnr. 24

Fra 1.1.1964 i Molde kommune