i Blø, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Gnr. 51

På Midøya