i Røbekkhagen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Umatrikulerte plasser under gnr. 35 (Årøneset), bnr. 1, og gnr. 36 (Røbekk), bnr. 2