på Mek, Bolsøy

Sivil tilhørighet
1724: Fanne tinglag, senere Bolsøy kommune
Fra 1.1.1964 i Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 2, Meeg
1950: gnr. 22, Mek