på bnr. 1, Mork, Bolsøy

Gnr. 50

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune