i Hatlen (Setra), Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Bolsøy prestegjeld, Kleive sogn

Matrikkel
1736: mnr. 66, Sætter
1950: gnr. 81, Hatlen