i Moldeli, Moldegård, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Umatrikulerte plasser under gnr. 25, bnr. 1