i Hamna, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 33, Neere Morch
1840: mnr. 32, Havnen (Mork nedre)
1890: gnr. 51, Havnen
1950: gnr. 51, Havnen

Også kalt Ner-Mork