på Hammaren, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 7, Hammeren, bnr. 1, Hammeren (kun ett bruk). Skyld: 7 øre