på Grimshaugen, Leirgrovvik, Bolsøy

Også kalt Kavliplassen etter rydningsmannen
Umatrikulert plass under gnr. 31

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune