i Hagen, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1724: mnr. 34, Hagen. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670009
De to brukene ble egne matrikkelgårder, Øverhagen og Nerhagen, trolig i 1796

Også kalt Hjelsethagen