i Bygdeli, Nerlia, Bolsøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
I Kleive sogn i Bolsøy prestegjeld

Matrikkel
1950: gnr. 74, Lien nedre med Langelien, bnr. 1, Bygdeli. Skyld: 3 mark 10 øre