på Kavliplassen, Mek, Bolsøy

Umatrikulert plass under gnr. 22, bnr. 1 (Kvam)

I Molde kommune fra 1.1.1964