på Haugen, Kringstad, Bolsøy

Til 1915 umatrikulert plass under gnr. 21, bnr. 2

I Molde kommune fra 1.1.1964