på Hammervoll, Leirgrovvik, Bolsøy

Utskilt fra bnr. 1 i 1907
Kalt Furulund i 1910

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 31, Lergrovik med Fanbostad, bnr. 9, Hammervoll. Skyld: 27 øre